De Organisatie Organisatie
Verbreden en ontwikkelen adviseurschap De klant centraal stellen en ontwikkelen relatiebeheer Flexibel, efficiënt en thematisch werken Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Verbreden en ontwikkelen adviseurschap Flexibel, efficiënt en thematisch werken

De veranderingen in ons werkveld maken het noodzakelijk en urgent dat we de interne bedrijfsmatige en projectmatige processen op orde hebben en wendbaar en innovatief zijn om de klantvraag goed op te pakken. Ons doel is toe te werken naar een (netwerk-)organisatie waarbij competenties beter worden benut en ontwikkeld en waarbij onze medewerkers proactief handelen vanuit meerdere rollen.

Organisatie

Onze medewerkers vormen het kapitaal van het bureau. In hun deskundigheid en goede communicatieve vaardigheden ligt nog steeds de basis van ons adviseurschap. We gaan ons de komende jaren meer richten op kennisontwikkeling, bewustwording en educatie. Dit vraagt naast inhoudelijke kennis ook communicatieve en educatieve vaardigheden van onze medewerkers.  Voorts vragen veranderingsprocessen binnen ons vakgebied om een gewijzigde inzet en flexibiliteit van onze medewerkers.

"We gaan onze interne bedrijfsmatige en projectmatige processen stroomlijnen en willen daarbij wendbaar en innovatief opereren"

"We gaan de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers stimuleren en het dienstenpakket op basis van klantvragen verder doorontwikkelen"

Organisatie
De klant centraal stellen en ontwikkelen relatiebeheer

We gaan onze dienstverlening meer ontwikkelen op basis van de behoefte en de tevredenheid van de klant. Dit willen we doen door uit te gaan van relatiemanagement en onze organisatie op relatiebeheer in te richten. Door de rol van relatiebeheerder te introduceren krijgt relatiemanagement een structurele plek in de organisatie.

"We gaan onze organisatie inrichten op effectief relatiemanagement"

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

We kiezen voor een brede opvatting van maatschappelijk verantwoord ondernemen: we zetten in op een duurzame organisatie, sociale innovatie en onderwijs/opleiding.

 

Duurzame organisatie

In al onze activiteiten staan wij stil bij duurzaamheid. Ons kantoor is enige jaren geleden verduurzaamd, maar de techniek gaat zo snel dat een nieuwe blik op de eigen werkomgeving gerechtvaardigd is. Wij stimuleren het gebruik van de fiets en het OV en proberen onze reiskilometers te beperken.

 

Sociale innovatie

Dit gaat over slimmer, flexibeler en dynamisch organiseren. Het verandert de manier waarop we met elkaar samenwerken om het beste uit onszelf én ons werk te halen. We volgen daarvoor de volgende vier ‘routes’: dynamisch managen, slimmer werken, flexibel organiseren en co-creatie.

 

Onderwijs en opleiding

we stellen de komende vier jaar permanent twee stageplaatsen ter beschikking. Dat kan gaan om jonge mensen, maar ook om ervaren mensen die willen bijscholen.

 

Om bovenstaande ambities in samenhang en effectief invulling te kunnen geven, evalueren we het bestaande MVO-beleid en ontwikkelen we een nieuw MVO-plan.

 

Organisatie

"We zetten in op maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarbij een duurzame organisatie, sociale innovatie en onderwijs/opleiding belangrijke pijlers zijn"