Vereniging
Opnieuw inhoud geven aan de betekenis van de vereniging

Om onze leden te inspireren en te informeren over de missie van onze vereniging investeren we in ontmoeting - we organiseren congressen en thema-bijeenkomsten – en brengen we nieuws over ons vakgebied uit via themamagazines, nieuwsbrieven en social media. De betrokkenheid van ledengemeenten bij de vereniging is echter niet vanzelfsprekend. De komende jaren gaan we daarom in gesprek met onze leden – met name met de bestuurders - om de binding met de vereniging te versterken en het draagvlak te vergroten.

De Vereniging
Vereniging Opnieuw inhoud geven aan de betekenis van de vereniging Herijken zakelijke afspraken
"We willen de behoeften van onze leden beter leren kennen, het draagvlak van onze leden versterken en de meerwaarde van onze vereniging beter zichtbaar maken"
Herijken zakelijke afspraken

De laatste jaren zien we een toename van advieswerkzaamheden die niet vallen onder de leges-tariefregeling. Dit zijn vooral projecten (fixed price), regie-uren en detacheringswerkzaamheden. Deze verschuiving zorgt voor een meer evenwichtige procentuele verhouding tussen leges-gerelateerd werk en overige zaken. Dit betekent dat naast publiekrechtelijke afspraken in verordeningen (welstand/monumenten), ook privaatrechtelijke afspraken moeten worden vastgelegd in raamovereenkomsten met de gemeenten.

"De komende jaren worden zakelijke afspraken vastgelegd in een dienstverlenings-overeenkomst"